Sök
  • Osteopat Helen Helgesson

Rädd för att bli knäckt?


Jag träffar ofta patienter som är rädda för att bli "knäckta", alltså för att få en behandling där man ger en snabb rörelse i en led och det låter knak.

Jag vill klargöra att jag aldrig ger någon en sådan behandling som inte vill ha den. Ni kan vara lugna! Jag frågar alltid innan om det är ok och med de patienter som jag vet tycker att det är ok så säger jag ändå alltid till innan jag utför själva behandlingen.

Vad är det för behandlingsteknik?

Det finns lite olika benämningar men den vanligaste är HVT-behandling, det står för High Velocity Low Amplitude Thrust. Det är små, snabba och specifika rörelser som ska återställa en normal rörlighet i leder. När rörligheten förbättras får man ofta en minskning av smärta.

I folkmun brukar det heta att man ”knäcker rätt kotorna”. Det är inte bara i ryggen som man utför denna behandling utan i alla lederna i kroppen så som axelled, fotled mm.

Vad är det som låter? Själva fenomenet när det låter knak i en led kallas för kavitering. En led är ett slutet rum, omslutet av en ledkapsel och fyllt med ledvätska. När man vid behandling separerar ledytorna med en snabb rörelse så bildas ett undertryck och då formas en stor gasbubbla av koldioxid och det är det som gör att det låter knak. Det tar sedan 20 min för kroppen att absorbera den stora gasbubblan och under den tiden kan man inte få till ett nytt knak i leden. Knak-ljudet är bara en bieffekt av behandlingen och det säger ingenting om resultatet av behandlingen. Även om det inte låter knak så kan man ändå ha uppnått den önskade rörligheten.

Är det då något att vara rädd för?

Om behandlingen utförs på rätt person och på rätt sätt så är det ofarligt. Alla tekniker lämpar sig inte på alla personer och det gäller inte bara HVT utan alla tekniker. Därför är jag alltid noga med att ställa frågor och undersöka innan behandling.

Blir det sämre resultat om man utesluter en HVT-behandlingen?

Allra oftast kan man nå samma resultat med andra tekniker. Ibland är det dock ett knak som behövs för att få ett fullgott resultat. Jag kommer att tala om det men aldrig övertala någon som inte vill.

Fråga mig gärna om ni känner er osäkra inför behandling!


0 visningar0 kommentarer