top of page

Om Osteopati

Osteopati är en form av manuell terapi vilket innebär att man använder sina händer som främsta redskap i diagnostisk och behandling. Osteopatin är fortfarande ung i Sverige, i övriga länder är den mer etablerad och accepterad. I norden är osteopater en legitimerad yrkesgrupp i alla länder utom Sverige.

Osteopater lägger stor vikt vid att hitta den bakomliggande orsaken till besvären för att nå ett långvarigt resultat. Genom att förbättra funktionen påverkas flera system som bland annat blod-, lymf- och nervsystemet så att kroppens självläkning kan fungera så optimalt som möjligt.

Historia och idag

Osteopatin grundades i mitten av 1800-talet av läkaren Andrew Taylor Still (1828-1917). 

Dr Still's uppfattning var att dåtidens medicinska behandlingar, vilka inkluderade åderlåtning och arsenik, kunde göra mer skada än att lämna patienterna obehandlade. Han förlorade själv tre utav sina barn i hjärnhinneinflammation som vid den tiden saknade medicinsk behandling. Dr. Still ville förbättra dåtida medicinska system och studerade ingående människans anatomi och vad som upprätthåller hälsa. Han började formulera och presentera en teori om att hälsan kunde bibehållas och sjukdomen kunde hanteras genom manipulativ behandling av det muskuloskeletala systemet, genom att upprätthålla dess normala funktion. Hans teori om ett drogfritt och icke-kirurgiskt tillvägagångssätt för att behandla sjukdom var ifrågasatt av dåtidens läkare, men Dr. Still fortsatte att utöva sin teori med tillförsikt.

Tron att bota sjukdom genom behandling av dysfunktioner i det muskuloskeletala systemet anses idag förlegat. I stället strävar dagens Osteopati att vara en integrerande och kompletterande del av det konventionella hälsovårdssystemet.
Dr. Still vann dock förtroendet hos folket och allt eftersom blev patienterna så många att han inte klarade av att behandla alla som sökte hans hjälp. Därav bestämde han sig för att lära ut sina behandlingstekniker, och år 1892 grundade han American School of Osteopathy (idag A.T. Still University) i Kirksville, Missouri, USA. Idag är Osteopater i USA licensierade läkare. Osteopatin blev senare erkänd i alla amerikanska stater och Osteopatin har sedan vuxit och spridits över världen.

Filosofi

Osteopatins fyra grundprinciper:

  • Människan är en helhet.

  • Kroppen är självreglerande och självläkande.

  • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer.

  • Rationell behandling baseras på dessa principer.

Alla kroppens delar fungerar tillsammans och är beroende av varandra.

Om funktionen i en del påverkas så påverkas även de andra delarna, kroppen måste då kompensera för detta vilket kan leda till inflammation, överansträngning, stelhet, smärta och annan påverkan på hälsan. När kroppen är fri från restriktioner så fungerar kroppens självläkande förmåga som bäst.

Behandlingstekniker

Osteopater använder flera mjuka behandlingstekniker för att förbättra kroppens funktion och hälsa. Här nedanför är en kort beskrivning av de vanligaste behandlingsteknikerna:

Mobilisering med impuls
Med snabba, lätta och specifika rörelser återställs en normal rörlighet i leder där rörelseförmågan är påverkad. Tekniken används vid behandling kroppens leder som nacke, ländrygg, armbåge, fotled o.s.v. Rörligheten förbättras och smärtan minskas.

Mobilisering utan impuls/Artikulering
Detta är en mer rytmisk behandlingsteknik utan några snabba rörelser. Syftet är att stretcha leder, ligament  och ledkapsel för att göra dem smidiga. Cirkulationen ökar i muskler, bindväv och lymfsystemet runtomkring leden samt att produktionen av ledvätska ökar. Denna teknik verkar inflammationshämmande och smärtreducerande.

MET (Muscle Energy Technique)
Osteopaten placerar en eller flera leder i specifika positioner och ber sedan patienten att hålla emot med ett visst tryck. Tekniken används för att förlänga och stärka muskler samt att öka ledernas rörlighet.

Kraniell behandling
Kraniell osteopati eller IVM (Involontary Movement) är en subtil form av behandling för att lösa upp spänningar i kroppen inklusive huvudet. Den används bland annat vid behandling av bihålebesvär, trötthet, nackbesvär, sömnsvårigheter och stress. 

Visceral behandling
Används för att motverka obalanser och nedsatt rörlighet mellan inre organ (organens stödjevävnad). Genom att öka organens rörlighet kan man också påverka nerverna och rörligheten i ryggraden, som i sin tur kan minska smärta och öka rörlighet. Tekniken används för att motverka matsmältningsproblem, förstoppning, diarré, inkontinens, menssmärtor och huvudvärk.

BLT (Balanced Ligamentous Tension)
Genom att varsamt placera en smärtande led i ett optimalt och balanserat läge kan man få kringliggande ligament och muskler att självmant slappna av. Därmed brukar smärtan avta och ledens funktion återställs.

GOT (General Osteopathic Treatment)
En kombinerad undersökningsrutin och behandlingsform där man med rytmiska roterande rörelser går igenom kroppens alla delar. Patientens hållning är ofta i fokus och behandlingen är mjuk och behaglig för att lugna spända områden. Tekniken eftersträvar en förbättrad cirkulation och återställande av funktion och rörlighet.

Vem kan söka hjälp hos en Osteopat

Alla personer över 8 år är välkomna. I Sverige är det för närvarande inte tillåtet att behandla barn under 8 år. I andra länder är det dock vanligt att Osteopater behandlar nyfödda och yngre barn. Osteopatins mjuka behandlingsmetoder passar såväl unga, vuxna och äldre. 

Alla hästar som inte har några kontraindikationer kan behandlas.

Andrew Taylor Still, Osteopati

Andrew Taylor Still 1828-1917

bottom of page