Hästmassage


Jag arbetar med GSHM - Genuin Svensk Hästmassage och är utbildad genom Svensk Terapeut utbildning. Förutom massage och stretching har jag läst ingående basanatomi, skelettets anatomi, den djupa och ytliga muskulaturen i detalj, senor och ligament samt ledernas funktion och uppbyggnad. Stor vikt lades på orsaksdiaginostik, d v s att hitta den bakomliggande orsaken till ett problem. För att få ett bra och bestående resultat måste man behandla orsaken, om man bara behandlar symptomen (vilket tyvärr är allt för vanligt både inom den Komplimentära- och Veterinäravården) kommer problemet att snart vara tillbaks igen.

GSHM - Genuin Svensk Hästmassage

GSHM är den äldsta massageformen och anses vara nummer ett av massagekunniga. I jämförelse med den idag vanligaste massageformen klassisk massage är GSHM mycket tyngre och mer djupgående. Detta gör att man även påverkar den djupare muskulaturen vilket är ett måste för att komma till rätta med eventuella problem. Denna massageform är speciellt framtagen för att på ett effektivt sätt påverka hästens muskelmassa. GSHM passar lika bra för underhåll, idrottsmassage och rehabilitering.

Vad händer i kroppen vid massage? 

När man masserar påverkas både blodcirkulationen och lymfsystemet. När dessa två inte är i balans får muskulaturen och senorna inte den näring och syre som de behöver för att fungera optimalt. Lymfsystemets uppgift är att transportera bort vävnadsvätska där cellernas avfallsprodukter, som t.ex. mjölksyra, finns. Fungerar inte lymfsystemet bildas det ansamlingar av vävnadsvätska i muskulaturen och det gör att muskeln svullnar. Detta ger ett ökat tryck i muskeln som försämrar blodgenomströmningen. Vätskeansamlingarna gör så att det blir ett längre pH-värde i muskulaturen. När muskulaturen får arbeta i en sur miljö blir den spänd och det i sin tur ökar mjölksyra produktionen.  Tillslut leder detta till närings- och syrebrist i muskulaturen. Mjölksyra är en avfallprodukt som bildas vid syrebrist i muskulaturen. Syrebrist leder till smärta och smärta leder till mer spänning. Som ni ser har man hamnat i en ond cirkel.

För att få ett snabbt och bestående resultat behöver massagen innehålla tre moment:

  • Provokation av muskelvävnaden vilket ger ökad blodgenomströming.
  • Selektiv töjning av muskelfibrerna.
  • Dränage av muskelvävnaden för att få bort de slaggämnen som funnits lagrad i muskeln och även överflödig vävnadsvätska och ödem (svullnader). Vilket ger kroppen en möjlighet att komma åt eventuella skador.

Massage ger även en psykisk påverkan. Hästen upplever att den blir hjälpt och att den slipper smärta. Många utstrålar verkligen en tacksamhet efter behandlingen, det är nästan så att man blir tårögd ibland. Framför allt så upplever hästen att den kan uppfylla ryttarens/kuskens önskningar.

Hur ofta ska jag låta min häst masseras?

För att få ett bra och bestående resultat behöver man ha ett långsiktigt mål och genomgå en serie massagebehandlingar. Att endast låta sin häst masseras en gång ger sällan ett 100 procentigt resultat. Det brukar vara tillräckligt att behandla 2-5 gånger relativt tätt. Efter att hästen blivit fri från sina besvär är det bra att behandla ytterligare någon gång efter ett lite längre uppehåll. Kroppen har en tendens att återgå till det som varit normalt. Har hästen haft en muskelspänning under en längre tid har detta blivit "normalt" för kroppen. Om hästen har ett mer djupgående besvär kan det vara bra att låta den masseras några gånger per år för underhåll. Också om hästen tränas och tävlas aktivt kan det vara bra med tätare behandlingar. Sen är det alltid bra att få hästen genomkollad då och då för att upptäcka eventuella problem i god tid. Det är lätt hänt att de gör sig något i hagen eller blir överansträngda osv.

Allt för täta behandlingar kan skapa ett beroende då kroppen insöndrar endorfiner, kroppens eget morfin, i blodbanan. Det ger även ett slitage på pälsen.

När man börjar en behandlingsserie börjar man med ett litet behandlingsområde, t.ex. en bog, för att sedan utöka. Detta för att "läkningskraften" blir större än när man behandlar ett stort område, kroppen orkar då inte tillgodogöra sig massagen. Om hästen har gått med ett problem under lång tid kan det ta längre tid för kroppen att återhämta sig. Det händer mycket innuti kroppen men det kan dröja 4-5 behandlingar innan man kan se resultatet på utsidan. Jag avslutar alltid en behandlingsserie med en helkroppsmassage för att hela kroppen ska vara i topp-trim.

Massage är ett utmärkt komplement till veterinärvården men är ingen ersättning. Jag ställer inga anspråk på att vara medicinskt eller vetenskapligt korrekt enligt de normer som finns inom den traditionella medicinen. Mina behandlingar ersätter inte veterinärens/läkarens diagnos och produkterna ersätter inte veterinär-/läkarmediciner.